Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

    Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO wypełnienie obowiązków ciążących na Administratorze Obowiązkiem Administratora jest kształcenie i wychowanie dzieci, nałożonym:
        Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
        Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe
         a także rozporządzeniami wykonawczymi do ww. ustaw.
    Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - Zgoda osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a. będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na podstawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane, o których mowa w pkt 2 ppkt. b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 3.
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
   Posiada Pani/Pan prawo do:

    żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
    wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania
    przenoszenia danych
    wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a. jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b. jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest: Marta Kurantowicz m.kurantowicz@zso5.gliwice.pl
Pani/ Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treść-
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:48:21
Informację wprowadził do BIPTomasz Protas
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:48:21
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1-Tomasz Protas2020-09-23 21:05:15
2-Tomasz Protas2020-09-23 21:05:32
3-Tomasz Protas2020-09-23 21:15:31