Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. (2)Modernizacja boiska w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach. 12-09-2023
15:00
0 0
2. Modernizacja boiska w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach 14-08-2023
15:00
0 0
3. Roboty remontowo- budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach - budowa placu zabaw 15-06-2023
15:00
1 0
4. (3)Budowa placu zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach 14-11-2022
14:30
1 0
5. (2)Budowa placu zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach 05-10-2022
10:00
1 1
6. Budowa placu zabaw w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach 01-08-2022
15:00
0 0
7. (2)Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją ZSO nr 5 im. AK w Gliwicach.Remont dachów segment A i B 25-05-2022
15:00
1 0
8. "Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. AK w Gliwicach . Remont dachów segment A i B" 25-04-2022
14:15
0 0
9. Roboty budowlane w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. AK w Gliwicach - przebudowa i modernizacja placu zabaw ul. Sikornik 1. 20-07-2020
12:00
0 0
10. Roboty remontowo- budowlane w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. AK w Gliwicach ul. Sikornik 34 - zagospodarowanie terenu, sieci zewnętrzne. 18-03-2020
13:00
0 0